Chấn động

Để ước mơ rằng bạn có một chấn thương (tai nạn thương tích của bất kỳ cơ quan, nhưng chủ yếu là đầu hoặc não), có thể được hiểu là biểu tượng của không có khả năng sử dụng quyền hạn của riêng bạn. Có lẽ bạn đang ở trong một tình huống mà bạn không thể sử dụng đầy đủ tiềm năng của bạn. Mơ ước của bầm tím cũng cho thấy rằng bạn nên tích cực hơn và cần phải được nhanh nhẹn hơn cho người khác. Bạn đang ngồi xung quanh và chờ đợi những điều xảy ra mà không có sự tương tác cá nhân của bạn?