Say rượu lái xe

Những ước mơ về lái xe say tượng trưng cho việc ra quyết định hoặc một hướng trong cuộc sống, nơi bạn đang bị ám ảnh với một số ý tưởng, niềm tin hoặc tình huống. Một dấu hiệu cho thấy bạn có thể đi một chút overboard với những gì bạn đang làm. Nó có thể là một ý tưởng tốt để làm chậm một chút, tức là một chút trung bình hơn. Tiêu cực, bạn có thể bắt đầu mất tự kiểm soát hoặc đặt những người khác có nguy cơ với ám ảnh của bạn.