Kiểm soát độc

Những ước mơ về cái gọi là PoisonNoms tượng trưng cho một mong muốn làm mọi thứ có thể để thoát khỏi một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà là gây ra bạn đau khổ. Bạn khẩn trương muốn sửa một quyết định xấu mà bạn đã thực hiện.