Convent

Những ước mơ về một tu viện tượng trưng cho sự cống hiến tổng số cho hy sinh của những ham muốn, mong muốn hoặc mục tiêu của bạn. Bạn có thể được trao đổi thưởng thức của bạn hoặc nguyện vọng cho một cảm giác an ninh. Bạn có thể cảm thấy bị hạn chế hoàn toàn bày tỏ chính mình. Nó cũng có thể là đại diện của một tình huống cuộc sống, nơi bạn đang tự nguyện cô lập từ quan niệm của người khác hoặc một tình huống mà bạn cảm nhận được ít nhất của các tệ nạn. Ngoài ra, giấc mơ có thể phản ánh cảm xúc của bạn về một tình huống, là cơ hội cuối cùng của bạn, hoặc chỉ là cơ hội.