Cắt cookie

Ước mơ của một cookie cutter tượng trưng cho đơn điệu và sameness. Bạn có thể cảm thấy rằng tất cả mọi người đang làm điều tương tự hoặc không được ban đầu. Thiếu độc đáo hoặc phản ánh. Giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải thử một cái gì đó mới hoặc làm điều của riêng bạn.