Hành lang

Giấc mơ của thức dậy một bàn thờ tượng trưng cho một giai đoạn chuyển tiếp. Ngoài ra, nó có thể đại diện cho sự lựa chọn mâu thuẫn hoặc xem. Giấc mơ về một bàn thờ đám cưới tượng trưng cho sự tiến triển về phía thống thống tâm lý hoặc tình huống. Vấn đề hoặc tình huống gần trở nên quan trọng hơn hoặc rõ ràng hơn. Ước mơ về một cửa hàng đảo tượng trưng cho một thái độ chọn lọc. Bạn hoặc một người hoàn toàn tập trung vào việc thu hoạch hoặc lựa chọn những thứ muốn hoặc muốn thử. Một trạng thái của tâm, nơi bạn đang tình cờ hoặc tự tin mua tất cả mọi thứ bạn muốn. Hãy xem xét các loại hình cửa hàng cho biểu tượng bổ sung.