Hành lang

Khi bạn đang mơ ước tại bàn thờ nó là một dấu hiệu cho thấy bạn chắc chắn loại người. Không có gì là sẽ ngăn chặn bạn, bạn không ngại phải đối mặt với các rào cản, như bạn biết bạn sẽ vượt qua để đạt đến đích cuối cùng. Giấc mơ này muốn cho bạn thấy, rằng nếu bạn di chuyển về phía trước sự tự tin bạn đang ở tại thời điểm này, bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc và phong phú.