Alabaster

Khi bạn mơ của thạch anh đại diện cho hạnh phúc của cuộc sống cá nhân, có lẽ tình yêu mới, bạn sẽ tìm thấy rất sớm hoặc một trong những bạn chỉ cần đáp ứng. Nó có thể là một dấu hiệu của cuộc hôn nhân hạnh phúc và đời sống gia đình. Nếu bạn mơ ước của một bức tượng Alabaster nó là một dấu hiệu xấu của phanh, có nghĩa là bạn bị bất hạnh, buồn bã hoặc thậm chí một số loại thiên tai.