Lute

Khi bạn chơi các lute trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy số phận và ngây thơ.