Đinh hương

Nếu bạn ước mơ của Hoa cẩm chướng, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tuổi thọ, hạnh phúc và làm việc dễ dàng. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy tính độc đáo.