Twilight

Có sự tương tác hoặc để tìm thấy hoặc xem hoàng hôn trong ngày, khi bạn đang mơ ước, đứng ra như là một dấu hiệu cho những hy vọng bị đánh bại và nhận định một tối, Melancholy trong tham vọng và nguyện vọng của bạn.