Phê bình

Giấc mơ về việc nhận được những lời chỉ trích tượng trưng cho những người hay tình huống trong cuộc sống của bạn mà gọi là cảm giác không đủ tốt. Nó cũng có thể là đại diện của một người quan trọng trong cuộc sống của bạn hoặc một dấu hiệu cho thấy bạn đang được rất chính mình. Chăm sóc quá nhiều những gì người khác nghĩ. Thất vọng trong suy nghĩ, bạn không đủ tốt, bằng cách nào đó. Tích cực, chỉ trích trong một giấc mơ có thể phản ánh tự kỷ luật hoặc mong muốn tự cải thiện. Tiêu cực, đưa ra những lời chỉ trích trong một giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang quá quan trọng hoặc mong đợi quá nhiều từ những người khác. Quá tập trung vào những sai sót bạn hoặc những người khác có. Nhận được sự chỉ trích cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không tin vào chính mình đủ.