Cá sấu

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một cá sấu, ngăn chặn nguy hiểm ẩn. Có người gần gũi với bạn là cho bạn lời khuyên xấu và đang cố gắng ảnh hưởng đến bạn trong các quyết định xấu. Cá sấu có thể là một khía cạnh của chính nó và Thái độ tích cực và nhanh của nó. Hoặc có thể nó cho thấy rằng bạn đã trưng bày một số cảm xúc sai và shedding nước mắt cá sấu. Nếu bạn đang mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn bị truy đuổi hoặc cắn bởi một cá sấu, có nghĩa là thất vọng trong tình yêu và kinh doanh.