Cruise

Mơ ước rằng bạn hoặc người khác là trên một hành trình đại diện cho một cuộc hành trình tình cảm bạn đang đi qua. Giấc mơ cũng có thể là một chơi chữ trên bay đường, thông qua các tình huống trong cuộc sống của bạn một cách dễ dàng và ít nỗ lực.