Cam thảo ngọt ngào

Giấc mơ về kẹo cam thảo đỏ tượng trưng cho niềm vui của bạn có chơi hoặc trải qua một cái gì đó. Giấc mơ với cam thảo màu đen tượng trưng cho hưởng thụ là khủng khiếp hay khủng khiếp đối với những người khác, bạn đang chơi với. niềm vui có nguồn gốc từ chạm hoặc thử nghiệm với một cái gì đó bạn không nhận được lợi ích cá nhân từ. Ví dụ: một cô gái mơ ước có một cái lọ của cam thảo đỏ, ngồi trên một kệ. Trong cuộc sống thực, cô đã chỉ mất trinh của mình và cảm thấy tốt, Hy vọng để thử nghiệm với các loại khác của giới tính.