Tiếp tục

Ước mơ về chương trình giảng dạy tượng trưng cho nỗ lực của bạn để hiển thị những người khác như thế nào kinh nghiệm bạn đang ở một cái gì đó. Sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của bạn để khẳng định bản thân hoặc gây ấn tượng với ai đó. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước của một ai đó trao một Resume của cô mòn và rách rằng cô đã không chắc chắn về. Trong cuộc sống thực, cô đã lớn tuổi và không an toàn về kinh nghiệm trước đó của mình vì sợ bị không thích hợp Hiển thị ra.