D (thư)

chữ D, trong một giấc mơ tượng trưng cho cuộc đối đầu với sự hy sinh. Nhận thức đầy đủ về một tình huống đòi hỏi bạn phải từ bỏ một cái gì đó hoặc đặt những người khác trước. Biểu tượng được dựa trên bản vẽ của chữ D, là một đường thẳng đối diện với một nửa vòng tròn. Đường thẳng phản ánh cuộc đối đầu và nửa vòng tròn phản ánh cái gì đó là không đầy đủ. Biểu tượng này được hỗ trợ bởi thực tế là chữ D là chữ thứ 4 của bảng chữ cái nơi 4 trong Putin tượng trưng cho sự hy sinh. D cũng là chữ số La Mã cho 500.