Ngón tay nhỏ

Khi bạn mơ thấy ngón tay nhỏ của bạn, bạn biểu thị rằng trí tuệ, sự khôn ngoan và sức mạnh bạn có khi tương tác với những người khác.