Derailment

Để ước mơ rằng một chuyến tàu bị trật, tượng trưng cho một trở ngại về một mục tiêu dài hạn hoặc mục tiêu.