Vẽ

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang vẽ, nó có thể là một biểu hiện của các kỹ năng sáng tạo tiềm ẩn và nghệ thuật của bạn.