Vụ lở đất

Giấc mơ về một lở đất tượng trưng cho các vấn đề bất ngờ trong cuộc sống của bạn mà cảm thấy áp đảo để làm sạch. Great lớn mà cần phải được giải quyết. Nó cũng có thể là đại diện của sự tích tụ tình cảm hoặc xung đột đó là cuối cùng đến bề mặt sau khi bị lãng quên. Có để đối phó với một vấn đề bạn không bao giờ nghĩ đến như là quan trọng bởi vì nó đã trở thành nghẹt thở. Cảm thấy rằng sự tiến bộ hoặc cảm giác của bạn về sự thường được thực hiện do các vấn đề lớn không lường trên. Thay đổi không thể cưỡng lại hoặc không thể tránh khỏi. Tổng số thất bại mà sẽ đưa bạn bất ngờ. Ngoài ra, một lở đất có thể phản ánh một thay đổi quá hoặc không mong muốn trong các sự kiện.