Đan mạch

Giấc mơ về việc ở Đan Mạch tượng trưng cho một tâm lý đó là tập trung vào khiếu nại hoặc đang được quan trọng. Bạn có thể cảm thấy rằng tất cả mọi người xung quanh bạn cũng là quan trọng của bạn hoặc sẽ không ngừng phàn nàn về những gì bạn đang làm. Khó khăn lòng người hoặc cảm thấy rằng ai đó là rất thô lỗ để cho bạn biết vấn đề của bạn là gì.