Hướng dẫn

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang theo hướng, đại diện cho nhu cần của bạn hoặc khả năng chấp nhận những lời chỉ trích. Điều này cũng liên quan đến cảm xúc của bạn về thẩm quyền. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang đưa ra chỉ dẫn, đề cập đến mục tiêu của bạn và theo đuổi mục đích. Bạn đang trên con đường để tự thực hiện.