Nợ

Trong khi bạn đang mơ ước, nhìn thấy một ai đó hoặc đang được một mình trong nợ có nghĩa là chiến đấu, lo lắng và chăm sóc về kinh doanh và tình yêu.