Cơn đau

Nếu bạn đang mơ ước có đau, điều này có thể là dấu hiệu của bạn có nhiều nghi ngờ về doanh nghiệp của bạn, bạn nên cẩn thận và mạnh mẽ hơn nếu bạn muốn đạt được mục tiêu trong cuộc sống của bạn bởi vì có thể có một người đang ăn cắp ý tưởng của bạn và sẽ làm cho kinh doanh của riêng bạn ra khỏi ý tưởng của bạn. Nếu bạn mơ ước có nỗi đau và đau ở toàn bộ cơ thể của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn không mang theo bất kỳ loại bệnh nào.