Bướu

Mơ ước về một lạc đà với một bướu là một điềm may mắn và có nghĩa là kết quả không dự đoán được. Ngoài việc nhìn thấy một bướu trong giấc mơ cho thấy bản chất làm việc khó khăn của nó. Chất lượng này của bạn sẽ thưởng cho bạn với sự giàu có bất ngờ và tăng danh tiếng của bạn. Ngoài ra, thơ mộng của bướu đại diện cho cá tính của bạn chăm sóc. Bạn là một người hào phóng. Bạn luôn sẵn sàng để cho vay một tay.