Echoes, cộng hưởng (bản sao, ECHO, Rebound)

Trong giấc mơ làm hoặc nghe một tiếng vang, nó tượng trưng cho nhu cầu của bạn để lặp lại chính mình để được lắng nghe và cho những người khác để tin vào bạn. Bạn cũng nên chú ý đến sức mạnh và tác động của các từ của riêng bạn. Bạn đang chờ đợi và chờ đợi một phản ứng xung quanh bạn. Nó cũng tượng trưng cho linh hồn.