Tỏi

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang ăn tỏi, nó có nghĩa thực tiễn và nhạy cảm của bạn trong các vấn đề của trái tim; Bạn nhìn vào sự an toàn, về tình yêu. Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh về, hoặc bạn đang nhìn thấy một bản vá của tỏi, nó heralds tăng của bạn đến sự giàu có và nổi bật trong kinh doanh của bạn.