Ambush

Ước mơ bị phục kích tượng trưng cho cảm xúc về các vấn đề hoặc những thất bại bất ngờ. Từ chối, chậm trễ, hoặc phát triển mới có thể đã được bất ngờ. Bạn đã ngăn cản việc đạt đến một mục tiêu hoặc điểm đến. Giấc mơ về việc sợ một cuộc phục kích có thể phản ánh nỗi sợ hãi của bạn về một đòn tấn công bất ngờ về bạn hoặc tình cảm. Sợ bị cắt khỏi bảo vệ. Ước mơ của việc thực hiện một cuộc phục kích tượng trưng cho nỗ lực của bạn để ngăn chặn một cái gì đó bằng cách sử dụng một yếu tố bất ngờ. Bạn có thể có thông tin bí mật hoặc kế hoạch mà bạn đang nắm giữ. Nó cũng có thể trỏ đến sự đáng ngưỡng mộ cho các phường tiềm năng nhục. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước sợ một cuộc phục kích trong khi cô ấy đã ở một bãi đậu xe. Trong cuộc sống thức tỉnh, mà cô sợ sự lạm dụng thể chất của chồng cô trong khi cô gặp khó khăn quyết định xem xem xét nghiêm túc để lại anh ta.