Chôn cất

Nếu bạn nhìn thấy sự chôn cất trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy sự khởi đầu mới cho cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn không làm sai nữa hoặc có thói quen xấu mà bạn đã có trước đó. Tại thời điểm này trong cuộc sống của bạn, bạn đang phát hành tất cả các khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đã để chôn một ai đó là còn sống, sau đó như một giấc mơ thông báo về sự nhầm lẫn tình cảm và sự nhầm lẫn của tâm trí của bạn. Nếu ai đó đã chôn bạn trong khi bạn vẫn còn sống, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu sự thất vọng của những người đã tin tưởng bạn. Để có một giải thích chi tiết hơn của những giấc mơ, xem ý nghĩa của tang.