Dịch

Giấc mơ về một đại dịch tượng trưng cho một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của một vấn đề đó là tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả các mối quan hệ của bạn. Nó cũng có thể gây ra vấn đề hoặc khó khăn mà bạn đang gặp phải tất cả những người hiểu biết. Cái gì xấu như vậy hoặc không mong muốn ở khắp mọi nơi hoặc xảy ra tất cả các thời gian.