Epilepsy

Để ước mơ rằng bạn có bệnh động kinh, nó có thể được hiểu là biểu tượng mà bạn đang trấn áp cảm xúc của bạn. Bệnh động kinh đại diện cho sự cần thiết phải nhận ra tầm quan trọng của sự không có khả năng của bạn để được diễn cảm trong Hiển thị của bạn. Sau đó, phần chữa bệnh sẽ đến trong linh hồn của bạn. Sự biểu hiện của những cảm xúc này sẽ là điểm cuối cùng trước khi bạn bắt đầu lại.