Lắp

Khi bạn đang ngủ, mơ ước và nhìn thấy một tầm nhìn mà bạn có sự cương cứng, tượng trưng cho sức mạnh sáng tạo và năng lượng của bạn. Bạn muốn hành động.