Leo núi (Cadillac)

giấc mơ về một Cadillac Escalade tượng trưng cho một quyết định làm phong cách mà quan tâm đến việc có vui vẻ gây ấn tượng hoặc lúng túng những người khác với quyền lực. Một thái độ đó là tuyệt vời để mất và tình yêu mỗi phút của nó. Tiêu cực, một quy mô có thể phản ánh đi quá xa với khêu gợi hoặc cần phải gây ấn tượng với người khác với sức mạnh của nó.