Trường

Nếu bạn mơ ước của trường, nó có thể được hiểu là quá khứ và tương lai. Nếu bạn vẫn còn đi học, rõ ràng là nó là nơi bạn dành phần lớn thời gian của bạn và kinh nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau, do đó phản ánh trên những giấc mơ. Nếu bạn không đến trường trong một thời gian dài, thì giấc mơ có thể chỉ ra những bài học mà bạn đã học được trong cuộc sống thức dậy của bạn. Những kinh nghiệm mới được liên kết với các trường học, bởi vì nó là nơi mà trẻ em học một cái gì đó mới mỗi ngày.