Ẩn-SE

Những ước mơ về ẩn tượng trưng cho nỗi sợ hãi của bạn đối mặt với một vấn đề. Bạn có thể có một bí mật… hoặc bạn đang giấu sự thật. Bạn có thể có lo lắng về trải qua một vấn đề hoặc tiết lộ điểm yếu. Nó cũng có thể là đại diện của tội lỗi hoặc sợ ảnh hưởng.