Viết trên bầu trời

Ước mơ của văn bản trên thiên đàng tượng trưng cho sự tự tin tuyệt đối về kế hoạch, lời hứa, hoặc khả năng. Bạn biết bạn có thể làm điều gì đó, nhưng bạn có thể được đưa ra để sau này.