Mụn

Giấc mơ về nổi mụn tượng trưng cho những vấn đề với lòng tự trọng thấp và tự hình ảnh. Bạn có thể tự ý thức về một cái gì đó hoặc hy vọng rằng một vấn đề mà bạn đã không nhận thấy. Bạn có thể cảm thấy kỳ lạ hoặc ra khỏi nơi trong một tình huống hoặc mối quan hệ.