Tinh thần

Giấc mơ về những linh hồn tượng trưng cho những kỷ niệm hoặc những câu hỏi là những tàn dư của quá khứ. Nó cũng có thể là đại diện của những kỷ niệm của người dân trong quá khứ của họ. Bản chất của những gì đã được một ai đó. Giấc mơ về linh hồn ma quỷ tượng trưng cho những kinh nghiệm tiêu cực hoặc các vấn đề của quá khứ của bạn mà chưa được giải quyết. Ước mơ về tinh thần của người thân đã chết hoặc bạn bè có thể đại diện cho cảm xúc của bạn về cái chết của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của trực giác của bạn hoặc tầm nhìn về cái chết sắp xảy ra. Mơ ước của một người thân yêu chết có thể không có kết nối đến cái chết của ông ở tất cả và chỉ đơn giản là phản ánh một khía cạnh của tính cách của mình dựa trên những kỷ niệm hay cảm xúc mà nổi bật nhất về họ. Ví dụ, nếu ước mơ của cha bạn là chết một người chỉ đơn giản là có thể phản ánh một vấn đề mà họ có với lương tâm của họ hoặc quyết định họ đã thực hiện.