Thể thao

Những ước mơ về thể thao tượng trưng cho rằng bạn đang đấu tranh với các vấn đề. Các đội đối lập tượng trưng cho cuộc xung đột về tinh thần hoặc tình cảm giữa các khía cạnh tích cực và tiêu cực của cá tính. Tượng trưng cho quả bóng đến một vấn đề cụ thể. Các loại khác nhau của thể thao tất cả tượng trưng cho những quan điểm khác nhau của chiến đấu tinh thần hoặc tình cảm. Xem phần chủ đề thể thao cho một cái nhìn sâu hơn về biểu tượng của thể thao.