Bookcase, kệ sách

Có sự tương tác hoặc để tìm thấy hoặc thấy một kệ sách, khi bạn đang mơ ước, có ý nghĩa biểu tượng của trí thông minh của bạn. Bookcase cũng đại diện cho các cấp độ khác nhau của tâm trí rộng của bạn, nơi mà kế hoạch, ý tưởng, Hệ thống, hoặc phương pháp, khái niệm và những kỷ niệm, được duy trì. Ngoài ra, kệ sách cũng có thể được hiểu là biểu tượng của trách nhiệm đối với số phận của riêng bạn. Bạn phải thu được càng nhiều thông tin hoặc kiến thức càng tốt trước khi bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong tình hình hiện nay.