Tượng tự do

Mơ ước của bức tượng tự do tượng trưng cho một cuộc gọi để tôn trọng hoặc quan sát sự lựa chọn Freest. Nhận ra tầm quan trọng của tự do cá nhân hoặc tự do. Hãy tự ý thức độc lập. Nói chuyện với những người khác về lý tưởng Freer. Để được một mình. Ngoài ra, bức tượng của tự do có thể phản ánh doanh nghiệp miễn phí và tinh thần. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy trạng thái tự do. Trong cuộc sống thực, ông đã cố gắng thuyết phục cha mình để bán tài sản để các gia đình có thể thưởng thức tiền bây giờ thay vì giữ nó như là một đầu tư dài hạn.