Ngôi sao của David

David của ngôi sao (hexagram) tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa các khía cạnh tích cực và tiêu cực của sáng tạo. Tăng dần phải đối mặt với tam giác đại diện cho các khía cạnh tiêu cực của sáng tạo và hướng xuống hình tam giác đại diện cho các khía cạnh tích cực của sáng tạo. Sắp ra khỏi ngôi sao của David trong giấc mơ tượng trưng cho một cuộc đấu tranh bên trong giữa các khía cạnh tốt và xấu của cá tính của mình. Nó cũng có thể là đại diện của một cuộc đối đầu giữa thiện và ác. Nhìn thấy một ngôi sao của David kéo tách ra hoặc tách ra thành một giấc mơ có biểu tượng của tiêu cực trong cuộc sống của bạn tách biệt với bạn. Nó có thể đến tại một thời gian khi bạn đang phải đối mặt với những kinh nghiệm khó chịu hoặc không có trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ tiêu cực là đối mặt với mọi thứ tích cực.