Đen Beech, Alpine poplam

Khi bạn mơ thấy một Aspen nó đại diện cho một mình như thế nào bạn có cảm giác. Giấc mơ này là một dấu hiệu cho thấy bạn phải trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh bạn. Bạn phải bắt đầu tin tưởng người, vì họ sẽ không làm tổn thương bạn.