Đã qua đời

Nếu bạn đã chết, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những kỷ niệm hoặc những điều mà không còn tồn tại trong những người khác hoặc trong bạn. Để giải thích chi tiết hơn về những giấc mơ, xem ý nghĩa của người chết.