Lát khoai tây

Để ước mơ potatoe wedges tượng trưng cho cảm giác xứng đáng không quan tâm đến vấn đề. Tin rằng bạn xứng đáng được nơi bạn đang có và không phải lo lắng cả.