Lên men

Để ước mơ của một cái gì đó của quá trình lên men tượng trưng cho những thay đổi trong sức mạnh tinh thần của bạn và sự xuất đến của năng lượng Divine. Hơn nữa, nó có nghĩa là một cuộc cách mạng tinh thần. Các quá trình biến đổi có thể được làm chậm trong phát triển, nhưng cuối cùng bạn sẽ được hạnh phúc. Kết quả sẽ đáng để chờ đợi.