Tháng hai

Mơ ước về Tháng hai đại diện cho các vấn đề đang diễn ra, dự đoán của bệnh tâm thần và tượng trưng cho tình trạng trầm cảm hoặc chán nản.