Cracks

Giấc mơ về một rạn nứt tượng trưng cho cảm xúc về những cơ hội chỉ có sẵn cho bạn. Cảm thấy rằng cái ác có thể làm điều gì đó riêng của mình hoặc barely đạt được mục tiêu của bạn một mình. Một chút mở trong một tình huống. Tiêu cực, một rạn nứt có thể phản ánh cảm xúc về một cơ hội đó là xấu, nhưng nguy hiểm để theo đuổi. Tự nhận thức rủi ro để khám phá một cái gì đó hoặc theo đuổi một mục tiêu. Ngoài ra, nó có thể phản ánh một cơ hội khách quan nguy hiểm hoặc rủi ro đó là tốt nhất của riêng mình. Tích cực, một vết nứt có thể phản ánh một tình huống nguy hiểm mà cung cấp một cơ hội tuyệt vời hoặc tha để giải quyết nó. Cảm thấy rằng một vấn đề mới hoặc khủng hoảng đã tạo ra một công việc cho bạn. Ngoài ra, một rạn nứt có thể đại diện cho cảm giác rằng một cái gì đó khó khăn là có thể, nhưng nó sẽ không được dễ dàng.