Dòng chảy

Ước mơ về một dòng chảy tượng trưng cho ít không chắc chắn, thách thức, thất vọng hoặc trách nhiệm. Có thể liên quan đến công việc, trường học, dự án, hoặc giảng dạy người khác. Ngồi theo một dòng có thể tượng trưng cho sự chấp nhận của bạn và tăng thoải mái với một khó khăn tạm thời. Mọi người phục hồi từ sự mất mát của một thân nhân có thể có một dòng chảy trong một giấc mơ, khi họ bắt đầu chấp nhận sự mất mát và buông bỏ.